CÔNG TY TNHH TORY VIỆT NAM
BÁO GIÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TORY F

Dùng thử 15 ngày miễn phí full trọn bộ tính năng và dữ liệu sẽ được giữ nguyên khi nâng cấp phần mềm!

GÓI CƠ BẢN

Mua trọn gói tặng kèm App dành cho người quản lý xem tức thời thông tin và hoạt động của quán từ xa, chạy trên Android và iOS.

 Bán hàng và tổng hợp ngày

 Báo cáo thống kê kinh doanh

 Quản lý nhiều người dùng

 Sao lưu bảo trì dữ liệu

 Quản lý kho và định lượng

 Quản lý khách hàng và công nợ

 Quản lý thu chi, quỹ tiền

 In nhiều máy theo tùy chọn riêng

 Truy vết gọi món, chạy kịch bản

 Báo kết ca, kết ngày qua email

2.000.000đ

(Chưa bao gồm dịch vụ mở rộng)

Liên hệ

GÓI TIÊU CHUẨN

Mua trọn gói tặng kèm App dành cho người quản lý xem tức thời thông tin và hoạt động của quán từ xa, chạy trên Android và iOS.

 Bán hàng và tổng hợp ngày

 Báo cáo thống kê kinh doanh

 Quản lý nhiều người dùng

 Sao lưu bảo trì dữ liệu

 Quản lý kho và định lượng

 Quản lý khách hàng và công nợ

 Quản lý thu chi, quỹ tiền

 In nhiều máy theo tùy chọn riêng

 Truy vết gọi món, chạy kịch bản

 Báo kết ca, kết ngày qua email

3.500.000đ

(Chưa bao gồm dịch vụ mở rộng)

Liên Hệ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

Mua trọn gói tặng kèm DRS Remote và App dành cho người quản lý xem tức thời thông tin và hoạt động của quán từ xa, chạy trên Android và iOS

 Bán hàng và tổng hợp ngày

 Báo cáo thống kê kinh doanh

 Quản lý nhiều người dùng

 Sao lưu bảo trì dữ liệu

 Quản lý kho và định lượng

 Quản lý khách hàng và công nợ

 Quản lý thu chi, quỹ tiền

 In nhiều máy theo tùy chọn riêng

 Truy vết gọi món, chạy kịch bản

 Báo kết ca, kết ngày qua email

5.000.000đ

(Chưa bao gồm dịch vụ mở rộng)

Liên hệ