Hướng dẫn quản lý giao dịch hóa đơn bán hàng – Tory Soft

Để vào trang quản lý hóa đơn bán hàng, thực hiện truy cập biểu tượng Thiết lập và chọn Giao dịch, chọn tab HÓA ĐƠN.

a. Tạo hóa đơn bán hàng

Để tạo hóa đơn bán hàng, bấm chọn dấu cộng “+” ở mục Thêm mới, mặc định khi chọn tạo mới hóa đơn bán hàng thì phần mềm sẽ quay về trang bán hàng. Chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán giống như khi bán hàng.

b. Tìm nhanh hóa đơn

  • Để tìm kiếm nhanh 1 hóa đơn nào đó, có thể gõ mã hóa đơn hoặc tên khách hàng hoặc theo mã/tên mặt hàng đã bán.
  • Và có thể kết hợp lọc cơ bản theo thời gian để thu hẹp số lượng hóa đơn cần tìm lại.

c. Lọc, tìm hóa đơn nâng cao

Tính năng lọc nâng cao hỗ trợ 3 loại lọc kết hợp gồm theo trạng thái, kênh bán hoặc bảng giá áp dụng.

  • Gồm 4 trạng thái:Đặt hàng, hoàn thành, đã hủy, đã trả
  • Bảng giá: Có nhiều bảng giá khác nhau, vì vậy có thể lọc theo những hóa đơn áp dụng cùng 1 loại bảng giá.Hướng dẫn quản lý giao dịch hóa đơn bán hàng – Tory Soft, TORY VIỆT NAM

Để lại thông tin của bạn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *