Cập nhập chức danh/phòng ban/nhân viên TORY POS

Hướng dẫn cập nhập chức danh/phòng ban/nhân viên trên Phần mềm quản lý bán hàng TORY POS.

Bước 1: Tại danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần cập nhật.

Bước 2: Bấm nút Cập Nhật để xuất hiện hộp thoại cập nhật, bấm nút Tiếp tục để qua giao diện thứ 2, giao diện Thông tin vai trò.

Bước 3: Tiến hành chọn chức danh/phòng ban và bấm Cập Nhật.

Để lại thông tin của bạn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *