Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS

Bước 1: Đăng nhập vào POS 1S trên điện thoại

Bước 2: Kết nối tài khoản vào điện thoại bằng cách quét mã code đã hướng dẫn

Bước 3: Chọn bàn cần Order

Bước 4: Chọn món

⁕ Cách 1: Chọn từng món đã có trên menu

⁕ Cách 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp trên màn hình, sau đó nhập tên món cần Order

Bước 5: Chọn Xuất bán

Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAM

Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAM

  • Có thể tăng số lượng trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào món cần tăng số lượng

  • Hoặc lướt sản phẩm cần thay đổi từ trái sang phải để thay đổi giá và thay đổi số lượng

  • Thêm topping món nào thì chọn vào dấu Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAMcủa món đó

  • Chọn vào Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAM để order thêm

Bước 6: Chọn Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAM trên màn hình điện thoại

Bước 7: Chọn bàn cần thanh toán sau đó chọn Hướng dẫn cách bán hàng trên di động – TORY POS, TORY VIỆT NAM

⁕ Thanh toán trên điện thoại cũng có 2 cách như trên máy tính

Để lại thông tin của bạn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *